สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ประชุมร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (บสอ.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ บสอ. ในอนาคต


วันเสาร์ที่ 01 ตุลาคม 2565 เวลา : 11:31 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (บสอ.) โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. ร่วมกับนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ประธานกรรมการ บสอ. พร้อมคณะผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและทิศทางการดำเนินงานของ บสอ. และเยี่ยมชมระบบปฏิบัติการในการบริหารสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ บสอ.


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up