สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบปีที่ 132 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง


วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2565 เวลา : 09:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบปีที่ 132 โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร.
นางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการ สคร. และนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. ร่วมแสดงความยินดี

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up