สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการประเมินผลฯ) ครั้งที่ 9/2565 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง


วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา : 14:30 น.

โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน เพื่อรับทราบแนวทางการปรับปรุงองค์กรของรัฐวิสาหกิจตามประเด็นปัญหา ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ และ สคร. ประจำปี 2564 โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ดังกล่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นเกียรติในการมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการประเมินผลฯ และคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ รายสาขา ก่อนเริ่มกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up