สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“สคร. ส่งสัญญาณให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ส่งท้ายปี 2565 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับปีใหม่”


วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา : 14:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565 สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 90 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยสำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 ณ เดือนพฤศจิกายน 2565 มีผลการเบิกจ่ายสะสม 294,690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม นอกจากนี้ สคร. ได้ส่งสัญญาณกำชับให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ที่ได้เริ่มการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 มีผลการเบิกจ่าย 10,035 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1v6eeJuIq4x8NJg4DY5zCFy3ZMTB9GD9R/view?usp=share_link


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up