สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2566 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง


วันจันทร์ที่ 09 มกราคม 2566 เวลา : 13:00 น.

คณะผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบุคลากร​ สคร.​ ร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ 2566 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้   และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up