สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 10:00 น.

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสหภาพรัฐวิสาหกิจ เข้าพบ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เพื่อหารือเกี่ยวกับงานกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สคร. ในการนี้ ได้มีผู้แทนสหภาพแรงงานเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up