สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กคช. ครบรอบปีที่ 50


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 09:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ครบรอบปีที่ 50 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคาร5 (สันทนาการ) สำนักงานใหญ่ กคช.


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up