สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการ PPP เปิดเผยผลการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566


วันที่ 02 มีนาคม 2566 เวลา : 15:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบการร่วมลงทุนในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 5 สายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน (โครงการ) ของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นส่วนต่อขยาย
ของทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) มูลค่ารวมประมาณ 31,358 ล้านบาท โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าเวนคืนที่ดิน ในขณะที่เอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนก่อสร้างงานโยธา รวมถึงงานระบบ พร้อมทั้งดำเนินงานและบำรุงรักษาทางยกระดับ ตลอดช่วงอนุสรณ์สถาน - รังสิต - บางปะอิน ระยะทางรวมประมาณ29 กิโลเมตร ตลอดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M - Flow)ทั้งนี้ โครงการจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิต โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและยังเพิ่มโครงข่ายถนนสายหลักตอนบนของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ ปทุมธานีและอยุธยา รองรับการเดินระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในอนาคตเมื่อโครงการทางหลวงพิเศษ M6 (บางปะอิน - นครราชสีมา) ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการรองรับและเชื่อมต่อการเดินทางจากใจกลากรุงเทพมหานครสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้โดยตรง


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up