สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บมจ. อสมท ครบรอบปีที่ 71


วันศุกร์ที่ 07 เมษายน 2566 เวลา : 09:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครบรอบปีที่ 71 โดยมีนางสาวนุสรา นาคคำ
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ. อสมท

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up