สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ยสท. ครบรอบปีที่ 84


วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา : 09:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ครบรอบปีที่ 84 โดยมีนางสาวสุชีรา เงางาม นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ บริเวณห้องโถงกลางชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up