สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. กำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าเป้าหมาย


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา : 14:30 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 134,823 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมิถุนายน 2566) 34 แห่ง จำนวน 79,137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 – เดือนมิถุนายน 2566) 9 แห่ง จำนวน 55,686 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 ของแผนการเบิกจ่าย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/1WcXBHyT8T0EwNd01sgnME75a4nhHpZDJ/view?usp=sharing


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up