สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ


วันพุธที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา : 02:51 น.

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559
โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up