สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผอ. สคร. ร่วมโครงการ "โรงเรียน สคร."


วันพุธที่ 09 ธันวาคม 2558 เวลา : 01:51 น.

ผอ. สคร. ร่วมโครงการ "โรงเรียน สคร."
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (โรงเรียน สคร.)
พร้อมทั้งร่วมฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up