สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2559


วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา : 01:17 น.

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2559
 
นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2559
โดยมีนายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมภายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up