สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมจัดกิจกรรม International Conference Simulation @MOF ครั้งที่ 3/2559


วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2559 เวลา : 14:31 น.

สคร. ร่วมจัดกิจกรรม International Conference Simulation @MOF ครั้งที่ 3/2559

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานในการประชุม
International Conference Simulation @MOF ครั้งที่ 3/2559
ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ (อังกฤษหมู หมู สำหรับคนคลัง)
ในหัวข้อ "Transparency, Key to efficiency"
จัดโดย สคร. และเป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
โอกาสนี้ นางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลังเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up