สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา : 15:01 น.

สคร. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินมาตรฐานความโปร่งใส
โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ตัวแทนส่วนราชการ
ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up