สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 5/2558


วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา : 11:03 น.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 5/2558 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร สคร.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up