สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. สรงน้ำพระพุทธรูปประจำ สคร. เนื่องในวันสงกรานต์


วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา : 10:13 น.

สคร. สรงน้ำพระพุทธรูปประจำ สคร. เนื่องในวันสงกรานต์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของ สคร. สรงน้ำพระพุทธรูปประจำ สคร.
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชั้น 3
อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up