สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมตรวจเยี่ยมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2561 เวลา : 15:09 น.

สคร. ร่วมตรวจเยี่ยมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมตรวจเยี่ยมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ ทอท. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ด้านคมนาคมทางอากาศ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมท่าอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สถาบันการบินพลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
ณ ห้องประชุม AOB 1 ชั้น 5 ทอท. สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up