สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมยินดีครบรอบ 143 ปี กระทรวงการคลัง


วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561 เวลา : 15:51 น.

สคร. ร่วมยินดีครบรอบ 143 ปี กระทรวงการคลัง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง
ครบรอบ 143 ปี” ในโอกาสนี้ สคร. ร่วมบริจาคสบทบทุนให้กระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์การกุศล
โดยมีนายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up