สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2562 พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION


วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:02 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประกาศให้สาธารณชนและสังคมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่างๆ อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ การจัดงาน SOE Award ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอีกด้วย โดยในปี 2562 สคร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นภายใต้แนวคิด พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล – HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION” โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ในปี 2562 นี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up