สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รายงานด้านบัญชีการเงินรายงานด้านบัญชีการเงิน

ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี 2561

หัวข้อ วัน/เดือน/ปี
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2561 10/10/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2561 13/09/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฏาคม 2561 16/08/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2561 16/07/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561 16/06/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2561 12/05/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2561 05/04/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 06/03/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2561 08/02/2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2560 10/01/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 05/12/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2560 03/11/2560
นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up