สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี 2564รายงานด้านบัญชีการเงิน

ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี 2564

หัวข้อ วัน/เดือน/ปี
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564 15/10/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564 15/09/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564 16/08/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564 19/07/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 16/06/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564 14/05/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 20/04/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 16/03/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 15/02/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 13/01/2564
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 18/12/2563
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563 12/11/2563

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up