สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาเกษตร


การยางแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การยางแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม. 10700 เบอร์โทรศัพท์ 0-2433-2222   เบอร์โทรสาร 0-2435-8956, 0-2424-368 เว็บไซต์ http://www.rubber.co.th/ ...

อ่านต่อ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ชื่อบริษัท องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่อยู่ 101 ถ.กําแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2279-2080, 0-2279-2081   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.mof.or.th/main_4.htm ...

อ่านต่อ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 103 ถ.กําแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-3634-1200   เบอร์โทรสาร 0-3634-1425 เว็บไซต์ http://www.thaidanskmilk.com ...

อ่านต่อ

องค์การสะพานปลา

ชื่อบริษัท องค์การสะพานปลา ที่อยู่ 211 ถ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120 เบอร์โทรศัพท์ 0-2211-3672   เบอร์โทรสาร 0-2212-5899 เว็บไซต์ http://www.fishmarket.co.th ...

อ่านต่อ

องค์การคลังสินค้า

ชื่อบริษัท องค์การคลังสินค้า ที่อยู่ 44/100 หมู่ 1 ถ.สนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์ 0-2468-5411, 0-2468-1626   เบอร์โทรสาร 0-2468-1735 เว็บไซต์ http://www.pwo.co.th/ ...

อ่านต่อ

chevron up