สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา ครั้งที่ 6 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


วันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา : 14:47 น.

ประกาศเลื่อนการจัดสัมมนา ครั้งที่ 6 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

chevron up