สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสอบสัมภาษณ์ผ่าน VDO Conference


วันที่ 08 มิถุนายน 2564 เวลา : 16:09 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการของ สคร. ผ่าน VDO Conference โดยมีนางนัทีวรรณ สีมาเงิน รองผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงของ สคร. เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึก SME Bank สคร. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

chevron up