สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEPA


วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา : 02:36 น.

สคร. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEPA
 
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและ
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลดภาระรัฐวิสาหกิจในการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
จากผู้แทนของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ SEPA ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11
อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up