สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะตรวจเยี่ยม สคร.


วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา : 13:18 น.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง สคร. ให้การต้อนรับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้บริหารกระทรวงการคลัง ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการดำเนินงานให้แก่ สคร. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME D Bank เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

chevron up