สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ Public Private Partnership

Loading the player...

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up